Denne erklæringen om personvern og informasjonskapsler («Erklæring») leveres av Teva Pharmaceutical Industries Ltd. og Teva Norway AS («Teva»).

Du kan se en liste over alle Tevas tilknyttede selskaper på følgende nettsted: http://www.tevapharm.com

Teva refereres til i denne erklæringen som «vi», «oss» og «vår».

Omfang av denne erklæringen

Denne erklæringen beskriver hvordan vi bruker dine personlige opplysninger og dine datavernrettigheter, inkludert en rett til å bestride vår behandling av data.

Mer informasjon om dine rettigheter og hvordan du utøver dem er beskrevet i avsnittet «Slik lagrer vi informasjonen din og dine rettigheter».

Denne erklæringen gjelder personlige opplysninger vi innhenter gjennom «Nettsteder» og «Telefon».  

Nettsteder og Telefon

  Vi behandler dine personlige opplysninger når du besøker eller bruker nettstedene våre (ev. et «nettsted») eller ringer til oss.

  Våre nettsteder kan inkludere lenker til andre nettsteder som vi ikke har kontroll over.

  Teva er ikke ansvarlig for andre nettsteders retningslinjer eller praksis for personvern. Vi kan også linke til andre nettsteder som drives av Teva eller Tevas tilknyttede selskaper, hvor disse opererer under separate retningslinjer for personvern. Hvis du besøker slike nettsteder via våre nettsider, bør du gjennomgå de nettstedenes retningslinjer for personvern slik at du kan forstå hvordan de innhenter, bruker og deler informasjonen din.

  Kontroll av interessekonflikter

  Vi vil behandle dine personlige opplysninger hvis én av våre ansatte har erklært en potensiell interessekonflikt (dvs. enhver situasjon der personlige, sosiale, økonomiske, politiske eller andre interesser er plassert før Tevas) som er knyttet til deg.

  Din rolle som helsepersonell

  • Teva innhenter informasjon om helsepersonell når du samhandler med oss eller våre representanter.

  • Teva innhenter også personlige opplysninger fra tredjeparts datakilder som offentlige registre over helsepersonell, publiserte tidsskrifter og hendelsesmaterialer, og fra nettsteder til helsepersonell eller deres arbeidsgivere.

  • Teva innhenter og behandler slike offentlig tilgjengelige data bare i den grad formålene for slik innhenting og behandling er kompatible med og samsvarer med de opprinnelige formålene som de respektive dataene gjøres offentlig tilgjengelig for.

  • Teva benytter også tredjeparts dataleverandører til å forbedre sin egen kunnskap om helsesektoren.

  Disse dataene vil inkludere informasjon om din(e) rolle(r), dine kvalifikasjoner, spesialisering, arbeidsgiver, erfaring, publikasjoner og annen informasjon knyttet til ditt yrke.

  Leverandørkontroller

  Som leverandør til Teva, eller som personalet til en av Tevas leverandører, behandler vi dine personlige opplysninger, inkludert navn, personlig identifikasjonsnummer, profesjonelle kontakter, bankkontodetaljer og annen relatert informasjon og finansiell informasjon.

  Slik bruker vi informasjonen din

  Vi behandler personlige opplysninger vi innhenter i tilknytning til våre nettsteder av følgende formål:

  • med ditt samtykke:
   • for å gi deg informasjon om Tevas forretningsaktiviteter, produkter eller tjenester i direktemarkedsføring via e-post og
   • for å plassere informasjonskapsler og lignende teknologier, som beskrevet i avsnittet «Informasjonskapsler og relaterte sporingsteknologier» nedenfor.
  • for å la oss følge våre legitime forretningsinteresser, spesielt:
   • for å besvare dine spørsmål eller annen korrespondanse du har sendt inn gjennom nettsteder,
   • for å analysere bruken av våre nettsteder for å kontinuerlig forbedre innhold og måle ytelse og
   • for å optimalisere og skreddersy bruken av våre nettsteder og vår kommunikasjon til deg.

  Hvis du er tilfredsstiller kravene for interessekonflikt, vil vi behandle dine personlige opplysninger:

  • for å la oss følge våre legitime forretningsinteresser, spesielt:
   • for å utføre kontroll og vurderinger av interessekonflikt der du har blitt identifisert av en Teva-ansatt i forbindelse med en potensiell interessekonflikt med Teva, samt journalføre dette, og
   • for å iverksette passende tiltak for å rette opp interessekonflikter.

  Hvis du er en helsefagarbeider, vil vi også behandle dine personlige opplysninger:

  • med ditt samtykke der det er lovpålagt, for å kontakte deg eller på annen måte gi deg informasjon om Tevas produkter eller arrangementer.
  • for å la oss følge våre legitimeforretningsinteresser, spesielt:
   • for å utvikle og opprettholde vårt forhold til deg og bedre forstå helsesektoren,
   • bortsett fra der samtykke er lovpålagt, for å kontakte deg eller på annen måte gi deg informasjon om Tevas produkter eller arrangementer,
   • for å skreddersy vår kommunikasjon til deg basert på din ekspertise og faglige interesser,
   • for å analysere din bruk av våre nettsteder, dine interesser og erfaring, innhente informasjon i forbindelse med eventuelle samtaler eller besøk av våre representanter,
   • for å gjennomføre og gi oppfølging av opplæring, informasjon og kommunikasjonstiltak for å invitere deg til symposium, kongresser, seminarer, debatter og for å utføre markedsundersøkelser, vitenskapelig samarbeid eller forskning,
   • før vi inngår en personlig tjenesteavtale med deg, for å sjekke at din faglige ekspertise og erfaring samsvarer med vårt identifiserte behov for denne tjenesten (dette er en juridisk forpliktelse i noen tilfeller) og
   • for å vurdere kjøpene du har gjort og annen informasjon innhentet fra deg, inkludert dine markedsføringspreferanser og hvordan du søker gjennom våre relevante nettsteder (der det er aktuelt).
  • for å overholde våre juridiske forpliktelser:
   • før vi inngår en personlig tjenestekontrakt med deg, for å sjekke at din faglige ekspertise og erfaring samsvarer med vårt identifiserte behov for denne tjenesten (dette er en juridisk forpliktelse i noen tilfeller) og

  hvis vi inngår en kontrakt med deg, for å oppfylle kontrakten, spesielt:

  • for å oppfylle alle våre forpliktelser overfor deg under en slik kontrakt, for eksempel for å administrere dine bestillinger og for å utføre betalinger til deg og
  • for å administrere bestillinger, spørsmål og klager angående produkter der du har plassert ordre, stilt spørsmål eller sendt inn klager.

  Hvis du er en leverandør eller leverandørpersonell, vil vi behandle dine personlige opplysninger:

  • For å oppfylle vår kontrakt med deg, inkludert å arrangere betaling for levering av tjenestene dine.
  • for å la oss følge våre legitime forretningsinteresser, spesielt:
   • for å administrere vårt forretningsforhold med deg / din arbeidsgiver,
   • for å planlegge, gjennomføre og overvåke virksomheten og våre leverandørkontrakter,
   • for markedsundersøkelser,
   • for å undersøke påstander om mislighold og
   • for due diligence av Tevas operasjoner ved tilfeller av fusjoner og oppkjøp.

  Vi behandler også vanligvis personlige opplysninger:

  • med ditt samtykke som beskrevet i ethvert samtykke innhentet fra deg,
  • for å håndtere eventuelle spørsmål eller klager du måtte ha om Teva eller Teva-personalet (dette er i våre legitime interesser),
  • for å oppfylle juridiske (inkludert våre skatte- og regnskapsforpliktelser), lovbestemte krav og legemiddelovervåknings- og samsvarskrav, spesielt for å svare på forespørsler om informasjon fra offentlige myndigheter,
  • for å overholde alle juridiske og selvregulerende forpliktelser, inkludert åpenhet og offentliggjøringsforpliktelser eller antikorrupsjonsforpliktelser med tanke på gaver (dette kan enten være i våre legitime interesser eller en juridisk forpliktelse),
  • for å administrere og svare på forespørsler om medisinsk informasjon (dette kan enten være i våre legitime interesser eller en juridisk forpliktelse), og
  • for å bruke data i forbindelse med tvisteløsning, juridiske krav, samsvar, regulatoriske og undersøkende formål som anses som nødvendig av Teva (inkludert offentliggjøring av slik informasjon i forbindelse med juridisk prosess eller rettstvister) (dette kan enten være i våre legitime interesser eller en juridisk forpliktelse).

  Når vi samler inn personlige opplysninger for å overholde vår kontrakt med deg eller for å overholde våre juridiske forpliktelser er dette obligatorisk, og vi vil ikke kunne overhold kontrakten eller kan forhindres fra å overholde våre juridiske forpliktelser overfor deg eller tredjeparter (som obligatorisk rapportering, skatt og regnskap) uten denne informasjonen.

  I alle andre tilfeller er levering av de forespurte personlige opplysningene valgfritt, men dette kan påvirke din evne til å motta visse tjenester eller delta i visse aktiviteter der informasjonen er nødvendig for disse formålene

  Legitime interesser

  Du kan finne mer informasjon om Tevas juridiske test for legitime interesser ved å kontakte oss på adressene som er spesifisert i delen «Dine rettigheter» nedenfor.

  Deling av dine personlige opplysninger

  Teva offentliggjør dine personlige opplysninger til følgende kategorier av mottakere (i alle tilfeller kun når det er nødvendig for å oppfylle deres funksjoner):

  • vårt personale (inkludert ansatte og eksterne konsulenter), profesjonelle rådgivere og agenter,
  • andre funksjoner og selskaper i Teva-selskapsgruppen over hele verden, som Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. i Israel, Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Teva Kroatia (PLIVA HRVATSKA), Teva Romania og Teva Pharmaceuticals USA Ltd, som gir IT-støtte, IT-vertskap og andre gruppetjenester som HR, regnskap og annen støtte,
  • tredjeparts tjenesteleverandører som behandler dine personlige opplysninger på vegne av Teva og som er bundet av kontraktsfestede forpliktelser til å holde dine personlige opplysninger konfidensielle og sikre, slik som: IT-støtte, vertstjenester for nettsteder, CRM-vertstjenester, arrangementadministrasjon og analyseleverandører,
  • når det gjelder personlige opplysninger om leverandør- og leverandørpersonell, administrative, konsulenter og leverandører av logistikktjenester: investeringslokaler med formål om ytelsesstyring og opplæringsleverandører,
  • Forespørsel og annen vertstjeneste og støtte for databaser diverse HR-, reise- og administrasjons tjenester.
  • offentlige myndigheter (inkludert skattemyndigheter), reguleringsorganer og politimyndigheter hvis det er påkrevd for de formålene som er spesifisert ovenfor, hvis pålagt ved lov, eller hvis det kreves for juridisk beskyttelse av våre legitime interesser i samsvar med gjeldende lover.

  hvis du er helsepersonell, relevante regulatorer som EMA og farmasøytiske selvregulerende organer som EFPIA, våre tredjeparts kilder med personlige opplysninger der vi må bekrefte og har samtykket i å hjelpe dem med nøyaktigheten av informasjon (for eksempel hvis du er helsepersonell, kan vi dele personlige opplysninger med våre tredjepartskilder der vi blir oppmerksom på at du har flyttet til en ny rolle), i forhold til utførelsen av våre relasjoner, beskyttelse av våre legitime interesser eller overholdelse av våre juridiske forpliktelser, kan vi avsløre dine personlige opplysninger til tjenesteleverandører som banker, posttjenesteleverandører, advokater, revisorer osv.

  Når vi arbeider med slike leverandører, krever vi at de strengt overholder alle gjeldende regler og lover for databeskyttelse, samt de spesifikke reglene som gjelder for deres aktiviteter og beskyttelsen av informasjonen de behandler i løpet av slik aktivitet, i tilfelle virksomheten selges eller integreres med en annen virksomhet, potensielt våre rådgivere, potensielle kjøperes rådgivere og eventuelle nye eiere av virksomheten og tredjeparter (og deres rådgivere) som vi slår oss sammen med eller skaffer oss i fremtiden.

  Teva selger ikke, leier ikke ut, distribuerer eller gjør tilgjengelig noen personlige opplysninger som er kommersielt tilgjengelige for noen tredjepart i noen tilfeller.

  Informasjonskapsler og relaterte sporingsteknologier

  Bruk av informasjonskapsler på nettstedet

  Teva bruker informasjonskapsler til å samle inn informasjon om deg og lagre dine nettpreferanser.

  Informasjonskapsler er tekstfiler som inneholder små mengder informasjon som lastes ned til enheten din når du besøker et nettsted.

  Informasjonskapsler sendes deretter tilbake til nettstedet når du returnerer til det: Dette er nyttig fordi det lar nettstedet gjenkjenne enheten din.

  For å finne ut mer om informasjonskapsler, kan du besøke www.allaboutcookies.org.

  Hvis du vil slette informasjonskapsler som allerede er på datamaskinen din, se hjelp- og støtteområdet på nettleseren for instruksjoner om hvordan du finner filen eller katalogen som lagrer informasjonskapsler. Informasjon om sletting eller kontroll av informasjonskapsler er også tilgjengelig på www.allaboutcookies.org.

  Vær oppmerksom på at ved å slette våre informasjonskapsler (eller deaktivere fremtidige informasjonskapsler) vil du muligens ikke få tilgang til visse områder eller funksjoner på nettstedet.

  Teva bruker følgende kategorier av informasjonskapsler på nettstedet:

  Kategori 1: Strengt nødvendige informasjonskapsler

  Disse informasjonskapslene er nødvendige for at du skal kunne bevege deg rundt på nettstedet og bruke funksjonene. Uten disse informasjonskapslene kan tjenestene du har bedt om (som å huske innloggingsopplysninger) ikke gis.

  Kategori 2: Ytelsesinformasjonskapsler

  Disse informasjonskapslene samler inn informasjon om hvordan folk bruker nettstedet. Vi bruker for eksempel disse informasjonskapslene til å hjelpe oss å forstå hvordan kunder ankommer nettstedet, blar gjennom eller bruker nettstedet og for å utheve områder vi kan forbedre, slik som navigering, brukeropplevelse og markedsføringskampanjer.

  Dataene som samles inn brukes kun til å forbedre hvordan nettstedet fungerer. Vi bruker for eksempel Google Analytics til å bedre forstå hvordan kunder bruker nettstedet.

  Hvis du ikke vil at Google Analytics skal brukes i nettleseren din, kan du installere dette Google-tillegget: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_GB.

  Kategori 3: Funksjonalitetsinformasjonskapsler

  Disse informasjonskapslene husker valg du gjør (for eksempel språkvalg). Disse kan deretter brukes til å gi deg en opplevelse som er mer passende for dine valg og for å gjøre dine besøk til nettstedet mer skreddersydd.

  Informasjonen disse informasjonskapslene samler inn kan være anonymisert, og de kan ikke spore nettleseraktiviteten din på andre nettsteder.

  Kategori 4: Informasjonskapsler for sosiale medier: 

  Vårt nettsted inkluderer knapper som gjør det mulig for deg å koble til Facebook og Linkedin.

  Når du samtykker til at vi sender dine personlige opplysninger til disse, eller når du klikker på disse koblingsknappene, godtar du at enheten din vil få tilgang til de respektive nettsidene og at enhetsdataene og annen informasjon om besøket ditt vil bli sendt til det relevante sosiale nettverket for å levere målingstjenester, målannonser og det som ellers er fastsatt i deres retningslinjer for personvern (sammen med informasjon om rettighetene og alternativene for å beskytte personvernet ditt).

  Disse er tilgjengelige på følgende adresser: 

  http://www.facebook.com/policy.php

  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  Vi er ikke ansvarlig for deres bruk av dine personlige opplysninger eller personlige opplysninger du oppgir når du forlater nettstedet vårt.

  Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter som registrert over de personlige opplysningene som deles med et tredjeparts nettsted for sosiale medier, kan du enten kontakte oss på EUprivacy@tevaeu.com, Linkedin eller Facebook som angitt i deres retningslinjer for personvern.

  For å trekke tilbake ditt samtykke, kan du følge koblingen for å administrere dine preferanser for informasjonskapsler.

  Kategori 5: Annonseinformasjonskapsler:

  Disse informasjonskapslene brukes til å levere annonser som er mer relevant for deg og dine interesser. De brukes også til å begrense antall ganger du ser en annonse, i tillegg til å måle effekten av annonsekampanjene. De plasseres vanligvis av annonseringsnettverk med vår tillatelse. De husker at du har besøkt nettstedet, og denne informasjonen deles med andre organisasjoner som for eksempel annonsører.

  Bruk av websignaler

  Noen sider på nettstedet vårt og e-poster vi sender kan inneholde elektroniske bilder kjent som websignaler (noen ganger kalt klare GIF-er) som gjør det mulig for oss å telle brukere som har besøkt disse sidene eller lest våre e-poster.

  Websignaler samler kun inn begrenset informasjon som inkluderer et informasjonskapselnummer, tidspunkt og dato for en sidevisning og en beskrivelse av siden der websignalet befinner seg.

  Disse signalene bærer ikke med seg personlige opplysninger og brukes kun til å spore effekten av en bestemt kampanje.

  Slik lagrer vi informasjonen din

  Hvis vi har en kontrakt med deg, vil dine personlige opplysninger bli oppbevart så lenge kontrakten varer og i en passende periode etter den opphører i ditt land for å beskytte oss fra eventuelle juridiske krav.

  Ellers vil opplysningene dine bli oppbevart i to år, eller som rimelig nødvendig for formålene angitt ovenfor, i samsvar med gjeldende lover.

  For mer informasjon om dine spesifikke omstendigheter, kan du ta kontakt med EUPrivacy@tevaeu.com.

  Konfidensialitet og sikkerhet for dine personlige opplysninger

  Tevas dataintegritet opprettholdes ved å bruke relevante og hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert eller ulovlig behandling av personlige opplysninger og/eller mot utilsiktet tap, avsløring, tilgang til eller utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller misbruk av personlige opplysninger.

  Tevas ansatte og databehandlere som opptrer på vegne av og under Tevas instruksjoner er kontraktsmessig bundet til å bruke disse opplysningene kun til de formål som er knyttet til utførelse av kontraktsforpliktelser og derfor er bundet av å holde dine personlige opplysninger konfidensielle.

  Dine rettigheter – kun for Europa

  Du kan ha rett under gjeldende lov til å be Teva om en kopi av informasjonen din, korrigere, slette eller begrense behandlingen av den, eller be oss overføre noe av denne informasjonen til andre organisasjoner.

  Du kan også ha rettigheter til å protestere mot noe av behandlingen.

  Disse rettighetene kan være begrenset i noen situasjoner – for eksempel der vi kan fremlegge at vi har et juridisk krav til å behandle dine personlige opplysninger. Som besøkende/bruker av nettstedet trenger du ikke å oppgi dine personlige opplysninger med mindre du ønsker å gjøre det. Dersom du bestemmer deg for ikke å oppgi dine personlige opplysninger, vil vi kanskje ikke kunne utføre aktivitetene som er beskrevet under «Slik bruker vi informasjonen din».

  Når du har samtykket til behandlingen av dine opplysninger, kan du når som helst tilbakekalle samtykket uten å påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før tilbakekallet.

  Du har en absolutt rett til å velge bort behandling for direkte markedsføringsformål når som helst. Du kan gjøre dette ved å følge instruksjonene i kommunikasjonen i elektroniske meldinger eller ved å kontakte oss ved hjelp av detaljene nedenfor.

  For visse nettsteder kan du også ha mulighet til å endre enkelte markedsføringspreferanser på nettet.

  Hvis du ønsker å vite mer om hvordan vi behandler dine personlige opplysninger, ønsker å utøve noen av dine rettigheter eller ønsker å innhente annen informasjon, slik som en kopi av en balansetest for legitime interesser, kan du ta kontakt med Tevas datavernkontor ved å kontakte oss.

  Hvis du bor i Europa, kan du kontakte oss på EUPrivacy@tevaeu.com.

  For alle andre regioner kan du kontakte oss på IL_Personvern.Tevail@teva.co.il.

  Vi håper at vi kan tilfredsstille alle spørsmål du måtte ha om måten vi behandler dine personlige opplysninger på. Hvis du imidlertid har uløste henvendelser, har du også rett til å klage til datavernmyndigheten på stedet der du bor, arbeider eller mener et datavernbrudd har skjedd.

  Internasjonale overføringer

  Teva opererer internasjonalt og overfører informasjonen din til mottakerne som er fastsatt i delen «Deling av personlige opplysninger» i land utenfor ditt eget land og utenfor EØS, inkludert til Israel og USA.

  Ved overføring av din informasjon til Israel er Teva avhengig av EU-kommisjonens tilstrekkelighetsbeslutning med hensyn til overføring av data fra EU til Israel. Ved overføring til USA bruker Teva Pharmaceutical USA Ltd. sin Privacy Shield-sertifisering. Ved overføring til andre land utenfor EØS er Teva generelt avhengig av EU-kommisjonens godkjente standardkontraktklausuler.

  Informasjon om den relevante mekanismen kan gis på forespørsel til EUprivacy@tevaeu.com.

  Endringer i denne erklæringen

  Denne erklæringen kan endres fra tid til annen.

  Teva vil plassere en oppdatert versjon av erklæringen på denne siden, og kan ellers kommunisere endringer etter behov.

  Oppdatert: Desember 2019.