I samarbeid med Legemiddelverket, tilbakekaller Teva én batch (batchnummer A909021) av Methylphenidate Teva 10 mg kapsler. Metylfenidat er et legemiddel som brukes til behandling av ADHD (”attention deficit/hyperactivity disorder”).

Bakgrunnen for tilbakekallingen er at det er oppdaget noen tomme kapsler i pakninger fra den nevnte batchen. Det pågår undersøkelser for å finne årsaken til dette. Gjenværende lager av legemidlet er stoppet for videre distribusjon i påvente av utredningen.

Det er ingen risiko for pasientsikkerheten i dette tilfelle, i betydning at det ikke er noe feil på innholdet i kapslene, men det det er altså en risiko for at pasientene ikke får nytte av legemidlet da det ikke finnes virkestoff i de kapsler som er påvirket.

Vi oppfordrer pasienter som tar Methylphenidate Teva 10 mg kapsler, om å kontakte sin forskrivende lege hvis de kjenner ubehag på grunn av uteblitt effekt av behandlingen, f.eks. forverring av symptomer eller abstinenssymptomer, samt for å få en ny resept på et alternativt legemiddel. Vi oppfordrer også pasienter til å levere inn aktuelle pakninger merket med batchnummer A909021 på nærmeste apotek så snart som mulig.

Teva beklager på det sterkeste de ulemper dette medfører, men pasientens nytte er vårt hovedmål, og vi er derfor av den oppfatning at en tilbakekalling er en nødvendig forholdsregel i denne situasjonen.

Metylphenidate Teva 10 mg kapsler