Legemidler kan hjelpe deg å bli bedre, unngå sykdom eller redusere symptomene forbundet med sykdom. Ved å lære mer om riktig og trygg bruk av legemidler, fordeler og mulige bivirkninger, kan du bli en aktiv deltaker i diskusjoner med ditt behandlingsteam. 

Her er et par tips som hjelper deg til å bli en velinformert pasient:

  • Spør legen din hva du kan forvente av legemidlet ditt: Som hvilke bivirkninger som kan forekomme, om det er nødvendig med oppfølgingskontroller eller overvåkning, og når du kan forvente bedring
  • Les etiketten og følg instruksjonene: Vær oppmerksom på advarsler om både alvorlige og mindre alvorlige bivirkninger. Legg merke til informasjon om bruk av flere legemidler samtidig og aktiviteter du bør unngå mens du tar dem
  • Kjenn legemidlet ditt: Lær deg navn og doser på alle legemidlene du tar og tilstandene de behandler
  • Husk behandlingshistorikken din: Informer legen din om tidligere overfølsomhet, allergier eller bivirkninger du har opplevd
  • Følg instruksjoner for tidspunkt og dosering på resepten din: Rådfør deg med legen din hvis du er i tvil eller har bekymringer
  • Følg med på hvordan legemidlet påvirker kropp og sinn: Skriv ned eventuelle endringer og rådfør deg med legen din

Har du spørsmål? 

Se disse ofte stilte spørsmålene om pasientlegemidler.