Sjansen er stor for at noen du kjenner har en bedre hverdag på grunn av legemidlene våre – eller kanskje det gjelder deg. Vi produserer 120 milliarder tabletter og kapsler hvert år i over 70 farmasøytiske produksjonssteder over hele verden.

I dette øyeblikk …
En forelder stoler på et Teva-produkt for å hjelpe et sykt barn med å bli raskere bedre. 
En lege skriver ut en resept på et Teva-produkt, med viten om at det vil gjøre pasienten bedre. 
En farmasøyt tar frem et Teva-produkt, trygg på at legemidlene fra Teva oppfyller de høyeste krav for kvalitet og sikkerhet.

Teva er opptatt av å tilby legemidler som hjelper mennesker over hele verden, både reseptbelagte og reseptfrie legemidler. Vi tilbyr trygge generiske og spesialistlegemidler av høy kvalitet til pasienter med tilstander som spenner over en rekke behandlingsområder. Det å forstå de mange måtene helse påvirker livet ditt inspirerer oss til å utforske nye muligheter.

Teva tilbyr innovative behandlinger for lidelser i sentralnervesystemet (CNS), inkludert nevrologiske og nervodegenerative sykdommer, migrene og bevegelsesforstyrrelser, samt en sterk portefølje av produkter innen onkologi og luftveier.

Vi bruker vår kunnskap fra generiske legemidler og spesialistlegemidler i forskning og utvikling for å skape nye måter å håndtere eksisterende pasientbehov. Dette gjør vi ved å kombinere vår kompetanse på legemiddelutvikling med utstyr, tjenester og teknologi.

Lær mer om våre sentrale behandlingsområder >