Tevas omfattende globale virksomhet inkluderer omtrent 25 000 ansatte ved over 70 produksjonsanlegg i 30 land. Vi har ingen produksjon i Norge.  

Teva bruker sin kunnskap innen generiske legemidler og spesialistlegemidler i global forskning og utvikling for å møte pasienters behov ved å kombinere vår kompetanse på legemiddelutvikling med utstyr, tjenester og teknologi.

Vi jobber for å levere generiske legemidler og spesialistlegemidler av høy kvalitet til ulike markeder - raskt og effektivt.
Teamet som gjør dette mulig spenner over flere av virksomhetsområdene våre, som forskning og utvikling, kvalitetssikring, regulatorisk arbeid, vitenskaps- og logistikkstøtte, kundeservice, markedsføring og salg.

Teva har fordelen med vertikal integrasjon, som betyr at en stor del av våre virkestoff (API) leveres av vårt eget API-produksjonsselskap, TAPI.
TAPI gir unik tilgang til ordinære og eksklusive API-rettigheter helt fra utviklingsstadiet, noe som gjør det mulig med introduksjon av generiske produkter til markedet på riktig tidspunkt. 

Kvalitetssikring
Tevas forpliktelse til kvalitet er kompromissløs og vi produserer etter de høyeste standardene for kvalitet og etterlevelse. Dette fokuset er synlig i alle stadier av utvikling og produksjon av legemidlene våre. Alle produksjonsprosesser valideres og produktene testes og sertifiseres ved bruk av topp moderne testutstyr i hele produksjonsprosessen, som sikrer at vi overholder de høyeste standardene for kvalitet og etterlevelse.

Teva Global Operations er dedikert til å optimalisere ytelsen til vår globale forsyningskjede fra det tidspunktet vi anskaffer råvarer til det øyeblikket legemidlene når pasientene. Vi vet at en pålitelig og kostnadseffektiv global distribusjonsevne til riktig tid er avgjørende for å gi kunder og pasienter trygge og effektive produkter av høy kvalitet. Våre avanserte distribusjonsanlegg lar oss levere produkter som er best i klassen på en rask og pålitelig måte.