Fra samtaler med helsepersonell og pasienter identifiserte vi en fremvoksende global helseutfordring: Kroniske tilstander. De er kjennetegnet ved tilstedeværelse av to eller flere kroniske tilstander. Disse kroniske tilstandene er vanligvis ikke smittsomme, som hjerte- og karsykdommer, men de inkluderer visse smittsomme sykdommer, som tuberkulose og HIV.

Den økende byrden ved å håndtere multiple kroniske tilstander forsterker kompleksiteten av behandling, øker helsekostnaden og, viktigst av alt, påvirker enkeltpersoner, omsorgspersoner, samfunn og helsevesen.1

Gjennom tverrgående samarbeid har Teva forpliktet seg til å bidra med behandling av multiple kroniske tilstander ved å støtte design og implementere bevisbaserte behandlingsprogrammer med fokus på konkrete utfall. Ved å jobbe sammen har vi potensialet til å styrke livskvaliteten til mennesker som lider av multiple kroniske tilstander og omsorgspersonene deres, mens vi samtidig reduserer helsekostnaden for personer og samfunn.

Lær mer om Multiple kroniske tilstander > 

Les en spesialrapport om Multiple kroniske tilstander: The Global State >

___________________________________________________________________________________________________

[1] Source:Multiple Chronic Conditions: The Global State, https://www.tevapharm.com/files/docs/Teva_MCC_Report.pdf