Våre produkter

Andre produkter fra Teva

Reseptpliktige medisiner - Antiinfektiva til systemisk bruk

Reseptpliktige medisiner - Antineoplastiske og immunmodulerende midler

Reseptpliktige medisiner - Blod og bloddannende organer

Reseptpliktige medisiner - Dermatologiske midler

Reseptpliktige medisiner - Fordoyelsesorganer og stoffskifte

Reseptpliktige medisiner - Hjerte og kretsløp

Reseptpliktige medisiner - Muskler og skjelett

Reseptpliktige medisiner - Nervesystemet

Reseptpliktige medisiner - Respirasjonsorganer

Reseptpliktige medisiner - Urogenitialsystem og kjønnshormoner

Reseptpliktige medisiner - Varia

Reseptpliktige medisiner - HX

Reseptfritt

Handelsvarer