Tevas "Code of Conduct"

Verdiene våre definerer tydelige forventninger til atferd og etisk forretningsatferd

Hos Teva settes våre verdier og formål ut i handling gjennom vår "Code of Conduct" Hva vi gjør er viktig, men hvordan vi gjør det er like viktig. Hver eneste beslutning og handling vi tar reflekterer våre kollektive verdier, og vi vil alltid stå fast ved vår forpliktelse til å gjøre det som er rett - på tvers av alle roller, forretningsenhet, og på alle våre lokasjoner over hele verden.

Les Tevas "Code of Conduct"