Kvalitet du kan stole på

Fra det øyeblikket forskning og utvikling begynner til legemidlene våre når pasientene, er Teva kompromissløs i sin forpliktelse til kvalitet.

Tevas globale virksomhet inkluderer ca 37 000 ansatte ved mer enn 53 ulike produksjonsanlegg fordelt på 30 land. I Norge har vi ingen produksjon av legemidler.

Vi bruker vår kunnskap fra generiske legemidler og spesialistlegemidler i forskning og utvikling for å skape nye måter å behandle eksisterende lidelser og dekke pasientens behov for behandling. Dette gjør vi ved å kombinere vår kompetanse på legemiddelutvikling med utstyr, tjenester og teknologi.

Vi jobber for å levere generiske legemidler og spesialistlegemidler av høy kvalitet til ulike markeder - raskt og effektivt.
De ulike teamene som gjør dette mulig spenner over flere av virksomhetsområdene våre, som forskning og utvikling, kvalitetssikring, regulatorisk arbeid, vitenskaps- og logistikkstøtte, kundeservice, markedsføring og salg.

Teva har fordelen med vertikal integrasjon, som betyr at en stor del av våre virkestoff (API) leveres av vårt eget API-produksjonsselskap, TAPI.
TAPI gir unik tilgang til ordinære og eksklusive API-rettigheter helt fra utviklingsstadiet, noe som gjør det mulig med introduksjon av generiske produkter til markedet på riktig tidspunkt. 

Kvalitetssikring

Tevas forpliktelse til kvalitet er kompromissløs og vi produserer etter de høyeste standardene for kvalitet og sikkerhet. Dette fokuset er synlig i alle stadier av utvikling og produksjon av legemidlene våre. Alle produksjonsprosesser valideres og produktene testes og sertifiseres ved bruk av topp moderne utstyr i hele produksjonsprosessen. Dette sikrer at vi opprettholder høy standard for kvalitet og sikkerhet.

Teva Global Operations er dedikert til å optimalisere ytelsen til vår globale forsyningskjede fra det tidspunktet vi anskaffer råvarer til det øyeblikket legemidlene når pasientene. Vi vet at en pålitelig og kostnadseffektiv global distribusjonsevne til riktig tid er avgjørende for å gi behandlere og pasienter trygge og effektive produkter av høy kvalitet. Våre avanserte distribusjonsanlegg lar oss levere produkter med høy kvalitet på en rask og pålitelig måte.