Spesialistlegemidler

En innovativ tilnærming til pasientenes behov.

Muligheten er stor for at noen du kjenner har en bedre hverdag og helse på grunn av legemidlene våre – eller kanskje det gjelder deg?. Teva produserer 120 milliarder tabletter og kapsler årlig og produksjonen er global fordelt på mer enn 53 ulike farmasøytiske produksjonssteder.

Teva ønsker å tilby legemidler som hjelper mennesker over hele verden og da med både reseptbelagte og reseptfrie legemidler. Vi produserer både generiske og moderne legemidler rettet mot spesialisttjenesten. Preparatene til Teva dekker mange ulike terapeutiske områder.

Teva tilbyr innovative behandlinger for lidelser i sentralnervesystemet (CNS), inkludert nevrologiske og nervodegenerative sykdommer, migrene og bevegelsesforstyrrelser, samt en sterk portefølje av legemidler innen onkologi og respirasjon.

Vi bruker vår kunnskap fra generiske legemidler og spesialistlegemidler i forskning og utvikling for å skape nye måter å behandle eksisterende lidelser og dekke pasientens behov for behandling. Dette gjør vi ved å kombinere vår kompetanse på legemiddelutvikling med utstyr, tjenester og teknologi.