Rekrutteringsprosessen

Hva du kan forvente når du søker 

Hvis du blir valgt ut etter å ha søkt om en stilling i Teva, vil du motta en e-post som bekrefter søknaden. Du vil bli kontaktet direkte av en av våre rekrutteringsmedarbeidere hvis søknaden din er aktuell for neste steg i prosessen. Vi gjør vårt ytterste for å gjennomgå alle søknader og CV-er. Selv om vi ønsker å besvare hver enkelt søker personlig, så klarer vi kanskje ikke det på grunn av mengde og tidsbegrensning.

Hvis du er satt opp til et førstegangsintervju på telefon, vil det etter det bli bestemt om rekrutteringsprosessen går videre. Vanligvis vil rekrutteringsmedarbeideren fortelle deg hva slags oppfølging du kan forvente etter det første intervjuet. Pass på at du kommuniserer åpent med rekrutteringsmedarbeideren under hele prosessen. De kan fortelle deg om videre steg og hva du kan forvente.