Tilgjengelighetsordninger fra Teva

Teva bestreber seg til det ytterste og investerer mange ressurser for å kunne gi alle våre kunder en lik, respektabel, tilgjengelig og profesjonell tjeneste. I samsvar med loven om like rettigheter for personer med funksjonshemninger av 1998 (Equal Rights for Persons with Disabilities Act 1998) og de forskrifter som er implementert under denne, investeres betydelig innsats og ressurser i å gjøre de nødvendige tilgjengelighetsjusteringer som vil gjøre det mulig for en person med funksjonshemming å motta tjenestene som leveres til alle kunder på et uavhengig og rettferdig grunnlag.

Ordninger for tilgjengelighet i bygninger:

Selskapets kontorer er ikke åpne for allmennheten. Det er mulig å kontakte oss gjennom våre digitale kanaler. I tillegg er alle våre sentre fullt tilgjengeligee i samsvar med loven.

Tilgjengelig kundeservice:

Du kan kontakte oss gjennom informasjonen på siden «Kontakt oss» på dette nettstedet, eller ved å bruke e-posten som er beskrevet nedenfor post@tevapharm.no

Tilgjengelighet til nettsted på internett:

Et tilgjengelig nettsted er et nettsted som gjør det mulig for personer med funksjonshemninger og eldre å surfe med samme nivå av effektivitet og glede som alle brukere. Omtrent 20 til 25 prosent av befolkningen har vanskeligheter med å bruke internett og kan dra nytte av mer tilgjengelig nettinnhold, i henhold til en 2003-studie administrert av Microsoft.

Teva tror på og driver for å fremme like muligheter på internett for mennesker med ulike funksjonshemninger og mennesker som bruker assisterende teknologi for å bruke en datamaskin.

Informasjon om tilgjengelighet for nettstedet:

Dette nettstedet oppfyller kravene i forskriftene for like rettigheter for personer med funksjonshemninger (tilgjengelighetsjusteringer), 2013 (Equal Rights Regulations for Persons with Disabilities (Accessibility Adjustments), 2013).

Tilgjengelighetsjusteringer ble gjort i henhold til anbefalingene i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 for online innholdstilgjengelighet på AA-nivå og internasjonalt dokument 0.

Online-testing sjekket for høyest kompatibilitet for en Chrome-nettleser.

Nettstedet har en semantisk struktur for hjelpeteknologier og støtte for det tilrettelagte tastaturmønsteret med piltastene Enter og Esc for å gå ut av menyer og vinduer.

Nettstedet optimaliseres regelmessig for visning i vanlige nettlesere og bruk på mobiltelefon.

For den beste nettleseropplevelsen med programvare for skjermlesing, anbefaler vi at du bruker den nyeste NVDA-programvaren.

Dokumenter eller videoer som er lastet opp til nettstedet før oktober 2017 er kanskje ikke fullt tilgjengelige. Hvis du kommer over et slikt dokument eller video, kan du kontakte tilgjengelighetskoordinatoren, og vi vil sørge for å gjøre informasjonen tilgjengelig.

Tilgjengelig format – Selskapet gir kundene mulighet til å innhente informasjon i tilgjengelige formater. Tilgjengeligheten av informasjon er gratis og ment for personer med funksjonshemminger. Forespørsler om tilgjengelighet og informasjon kan rettes til tilgjengelighetskoordinatoren for selskapet hvis detaljer vises lenger nedenfor i denne tilgjengelighetserklæringen.

Konsulenttjenester for tilgjengelighet gis av A2Z Accessibility og Internet Marketing

Forespørsler om tilgjengelighet og forslag til forbedringer av tilgjengelighet

Det bør bemerkes at vi fortsetter vår innsats for å forbedre tilgjengeligheten til selskapet som en del av vår forpliktelse til å gjøre det mulig for hele befolkningen, inkludert personer med funksjonshemming, å motta den mest tilgjengelige tjenesten.

Hvis du støter på problemer med tilgjengelighet eller funksjonsfeil, vil vi sette pris på om du gir oss beskjed, så vil vi gjøre vårt ytterste for å finne en løsning som passer for deg og løse funksjonsfeilen så snart som mulig.

Kontakt tilgjengelighetskoordinatoren hos Teva:

E-post: Rina.Gargi-Heinsdorf@teva.co.il

Publisering av tilgjengelighetserklæringen:

Tilgjengelighetserklæringen ble oppdatert den: 1. september 2020