Jobbe i Teva

Vi jobber sammen for å gjøre trivsel og velferd til en livsstil. Målet vårt er å hjelpe deg å ha det så bra som mulig – både på jobben og hjemme – med en rekke fordeler

Medarbeiderne våre er vår største ressurs

I Teva jobber vi for å gjøre økt trivsel og velferd til en livsstil. Målet vårt er å hjelpe deg og familien din å ha det så bra som mulig – både på jobben og hjemme.

Vi er stolte av å tilby en rekke helse- og velferdsgoder, økonomisk sikkerhet og livsstilfordeler for å støtte deg og familien i å oppnå en sunn balanse mellom jobb og familie (noen ansattfordeler kan variere mellom land). Dette omfatter:

  • Betalt foreldrepermisjon og permisjon for adopsjon
     
  • Fleksible arbeidshverdager, der hvor det er mulig
     
  • Helse- og velferdsstøtte for alle våre ansatte

Mangfold og inkludering: Det handler om at vi alle setter pris på hverandre

Det å styrke en mangfoldig medarbeidergruppe og skape en inkluderende kultur er både avgjørende for virksomheten og en mulighet til å bringe oss tettere på pasientene, partnerne og lokalsamfunnene våre. Teva-medarbeidere har et mangfoldig grunnlag av opplevelser, evner og perspektiver som gir oss nye innsikter og muligheter, mens vi bygger en inkluderende kultur for alle. Vi jobber for å få til et arbeidsmiljø hvor alle ansatte føler seg involvert, og hvor de vet at innsatsen de gjør er et viktig bidrag til å bedre menneskers hverdag og helse.

Utvikle deg sammen med de i beste: Profesjonell utvikling

I Teva anser vi lederskap for å være en livslang læringsprosess. Som en høytpresterende organisasjon er vi opptatt av kontinuerlig utvikling av medarbeidere. Vi tilbyr et bredt utvalg av tilpassede lærings- og utviklingsverktøy og ressurser som støtter profesjonell vekst, lederutvikling og karrierehåndtering. Dette inkluderer en rekke lokale og nettbaserte tilbud, samt andre muligheter for ansatte på alle nivåer og virksomhetsområder.

Ledere oppfordres også til å utforske egne muligheter, vokse som individer og lære nye måter å jobbe på som åpner opp for kreativitet og rom til å utrette utrolige ting. Mens ansvaret for profesjonell utvikling ligger hos den enkelte, vil Teva i mange land oppmuntre ansatte til å formalisere profesjonelle kvalifikasjoner. Der det er mulig kan vi gi økonomisk støtte til å gjøre dette. 

Samfunnsansvar: Involver deg

Vår forpliktelse til å fremme en bedre helse skjer gjennom en rekke aktiviteter som øker tilgangen til helsetjenester og bidrar til velferden i lokalsamfunn hvor vi bor og jobber. Frivillighet er en viktig del av vår samfunnsstrategi og vi samarbeider med ideelle organisasjoner gjennom en rekke tiltak som fremmer pasienters helse.