Legemiddelsikkerhet og deg

Bli en velinformert pasient og en aktiv deltaker i din behandlingsplan.

Legemidler kan bedre din helse, forebygge sykdom eller redusere symptomene forbundet med sykdommen. Ved å forstå mer om riktig og trygg bruk av legemidler, fordeler og eventuelle bivirkninger, kan du aktivt delta i samtalen med din behandler, for eksempel din lege eller sykepleier.

Her er et par tips som hjelper deg til å bli en velinformert pasient:

 • Spør legen din hva du kan forvente av legemidlet ditt: Hvilke bivirkninger som kan forekomme, om det er nødvendig med oppfølgingskontroller eller overvåkning, og når du kan forvente en bedring
   
 • Les etiketten og følg instruksjonene: Vær oppmerksom på advarsler om både alvorlige og mindre alvorlige bivirkninger. Legg merke til informasjonen om bruk av flere legemidler samtidig og aktiviteter du bør unngå når du er under behandling
   
 • Kjenn legemidlet ditt: Lær deg navn og doser på alle legemidlene du eventuelt benytter samt tilstandene/sykdommene de er tiltenkt å behandle
   
 • Husk behandlingshistorikken din: Informer legen din om tidligere overfølsomhet, allergier eller bivirkninger du har opplevd
   
 • Følg instruksjoner for tidspunkt og dosering på resepten din: Rådfør deg med legen din hvis du er i tvil eller har bekymringer
   
 • Følg med på hvordan legemidlet påvirker kropp og sinn: Skriv ned eventuelle endringer og snakk med legen din om det
Les mer om Tevas personvernpolicy for legemiddelsikkerhet

 

Har du spørsmål?
 

Se disse vanlige spørsmålene om pasientlegemidler