Vår forpliktelse

I en verden hvor helsetjenester fortsetter å utvikle seg i et raskt tempo, er vi fast forankret i vår forpliktelse overfor pasienter og deres helse. Dette enorme ansvaret er også en stor mulighet – ikke bare til å levere legemidler og helseløsninger til de som trenger det, men også til å forbedre liv og utgjøre en varig endring i samfunnet.

Vi har forpliktet oss til å gjøre vår del i å løse de mange utfordringene med å gjøre helsevesenet mer tilgjengelig. Vi vet også at måten vi opptrer på – og måten vi utfører virksomheten vår på – har betydning. Det betyr at vi er nøye med å opprettholde en etisk og ansvarlig forretningspraksis, og forpliktet til å bidra til å løse globale helseutfordringer. Gjennom slike tiltak ønsker vi å utøve en innflytelse på samfunnet, hovedsakelig ved å øke tilgang til forebygging og behandling for de som trenger det mest.

Vår tilnærming

Som verdens største produsent av generiske legemidler har Teva vært ledende i å gjøre viktige behandlinger tilgjengelige og rimelige i over 120 år. Vi ønsker også å ha både en samfunns- og virksomhetsmessig påvirkning ved å etablere betydningsfulle samarbeid med lokalsamfunn og globale ledere. I prosessen bruker vi vår størrelse, skala, ekspertise og globale rekkevidde for å jobbe på vegne av pasientene våre og lokalsamfunn over hele verden.

Tilnærmingen vår fokuserer på tre pilarer: Tilgang til helsetjenester, helseopplysningsprogrammer og ansvarlig forretningspraksis og bærekraftighet.

Våre standpunkt og retningslinjer

I over 120 år har Teva forpliktet seg til å opptre ansvarlig, opprettholde integritet og sikre åpenhet i alle deler av virksomheten. Retningslinjene og standpunktene våre reflekterer ambisjonene og tilnærmingene til saker som er relevante for både Teva og samfunnet. De styrer vår forretningspraksis, atferd og beslutninger overalt hvor vi driver virksomhet. Å kommunisere og regelmessig oppdatere disse retningslinjene og standpunktene hjelper oss å opprettholde Tevas ansvarlige og bærekraftige standarder.

Lær mer om Tevas standpunkter og retningslinjer