Vår historie

Vi har utviklet legemidler av høy kvalitet siden 1901


Selskapet som i dag er kjent som Teva begynte som en liten bedrift i Jerusalem i 1901. Teva har hatt enorm vekst siden den gang og er i dag blant de 15 største legemiddelselskapene i verden – en verdensleder i generiske og spesialiserte legemidler.

Selskapet som i dag er kjent som Teva begynte som en liten bedrift i Jerusalem i 1901. Det unge selskapet, som har fått navnet sitt etter farmasøytgründerne Salomon, Levin og Elstein Ltd., distribuerte legemidler i regionen ved bruk av karavaner med esler og kameler.

I løpet av flere tiår er selskapets vekst styrket betraktelig etterhvert som etterspørselen etter lokalproduserte legemidler har økt. I 1976 endret selskapet navn til Teva (det hebraiske ordet for «natur») Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva har hatt sterk vekst over hele verden gjennom flere vellykkede oppkjøp, som har integrert og styrket vår ekspertise i innovasjonsrike og generiske legemidler, samt sett nye terapeutiske områder og markeder. I dag er Teva blant de 15 største legemiddelselskapene i verden – en verdensleder i generiske og spesialistlegemidler.