Samarbeid med lokalsamfunnet

Pasienttilstedeværelse

Fordi vi tror på verdien av våre relasjoner med pasientforeninger jobber vi for bedre å kunne forstå pasienters behov og integrere denne innsikten i vår organisasjon.

Tevas veiledende prinsipper for involvering med pasientforeninger

Etisk adferd & integritet

Tevas ansatte forventes å ivareta en høy standard innen integritet når det gjelder relasjoner til pasientforeninger.

Gensidige fordeler

Tevas støtte til pasientforeninger er fokusert på å bedre velfæreden for pasienter, familier og pårørende. Enhver aktivitet som utføres med pasientforeninger skal vise en klar fordel for pasienter der hvor pasientgruppen representeres.

Vellykket samarbeid mellom pasientforeninger og TEVA skal være en gjensidig fordel for begge organisasjoner. Derfor til vil Teva jobbe for å bygge et gjensidig forhold for begge parter hvor målsettinger og prioriteringer tilpasses begge.

Uavhengighet

En pasientforening i samarbeid med Teva må ikke få sin uavhengighet kompromitter ei heller skal den oppfattes som kompromittert. Pasientforeninger beholder retten til offentlig å ta avstand fra virksomhetens instillinger.

Overensstemmelse

Alt samspill mellom virksomhetenes personale (og deres representer) og pasientforeninger skal være i overnstemmelse med alle offentlig regler, bestemmelser og retningslinjer samt med all gjeldende Teva politikk. 

Ingen kampanjer

Teva skal ikke bruke interaksjoner og relasjoner med pasientforeinger til å fremme sine produkter eller øke komersiell bevissthet vedrørende sine produkter, untatt i de land som tillater direkte reklame til forbuker.

Transperant

Teva vil være åpen og transperant når det gjelder relasjoner med pasientforeninger.

Teva vil offenliggjøre finansiell støtte til pasientforeninger. Videre, kan pasientforeninger offentliggjøre Tevas støtte til de ulike programmer og prosjekter som de finner hensiktsmessig. Tevas globale politikk om involvering med pasientforeninger er tilgjengelig for alle pasientgrupper.

Global Patient Advocacy Engagement (tevapharm.com)


Tevas helsepersonell kostnader 2022

Les mer

Tevas helsepersonell kostnader 2021

Les mer

Tevas helsepersonell kostnader 2020

Les mer

Disclosure of Patient Organizations

Les mer

Teva Norway Disclosure Methodological notes

Les mer