Norge

Melancholic people on the beach

Ny 2D-strekkode forhindrer falske legemidler

Teva benytter en strekkode som vil ha en stor innvirkning på pasientenes helse.

Melancholic people on the beach

Tevas innvirkningsrapport 2017

Tevas årlige sosiale innvirkningsrapport setter fokus på å bygge sunne lokalsamfunn og lede en ansvarlig virksomhet.