Våre medarbeidere

Vi er stolte av medarbeiderne våre, og de gir alle et verdifullt bidrag til vårt oppdrag i å fremme helse og gi mennesker en bedre hverdag

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs og sammen gjør vi Teva til en flott arbeidsplass. For å gi deg et innblikk i hvordan det er å jobbe i Teva, har noen av våre ansatte delt sin erfaring. Noe er historier om hvordan legemidlene våre produseres og hvordan de kommer frem til apotekene. Andre viser forskjellen kollegene våre utgjør for kunder og pasienter ved å samarbeide med helsepersonell, pasientgrupper eller lokalsamfunn.