Tevas innvirkningsrapport for 2017

Tevas årlige rapport om samfunnsansvar setter fokus på prestasjoner knyttet til de to pilarene som driver selskapets initiativer: Det å bygge sunne lokalsamfunn og lede en ansvarlig virksomhet.

Vår rapport om samfunnsansvar fra 2017 setter søkelys på selskapets forpliktelse til ansvar og åpenhet. Det setter også bidraget til velfungerende samfunn inn i en kontekst, spesielt der hvor selskapet kan gi sin unike støtte – gjennom trygge medisiner, samarbeid, helseinitiativer og innovasjonsrik forskning. Rapporten presenterer også seks nye posisjoner og retningslinjer for selskapet som fastsetter forpliktelser knyttet til donasjoner, menneskerettigheter, mangfold og inkludering, arbeidsmiljø og sikkerhet, miljø og antibiotikaresistens.

«Siden jeg ble en del av selskapet i fjor har jeg blitt motivert av muligheten til å forbedre det helsefremmende arbeidet vårt. Det å drive som en etisk og utholdende bedriftsenhet er kritisk for å fortsatt kunne bringe verdier til virksomheten, til våre interessenter og til samfunnet,» sier Kåre Schultz, president og konserndirektør i Teva. «Samfunnsansvar er en integrert del av merkevaren vår. Teva har en unik posisjon når det gjelder forbedring av helse ved å tilby behandling til millioner av mennesker på verdensbasis.»

Teva har også skissert fremgang på hovedinitiativet sitt som gjelder utfordringene med ikke-smittsomme sykdommer. Dette gjøres ved å finne løsninger på multiple kroniske tilstander i form av en uavhengig forskningsrapport, Multiple Chronic Conditions: The Global State, i 2017. Rapporten kvantifiserer helsemessige, økonomiske og personlige utfordringer for pasienter med flere kroniske tilstander og byrden dette utgjør for lokalsamfunn og systemer.

«Vi fortsetter å ha fokus på samhandling med pasienter, omsorgspersoner og lokalsamfunn, og påser at vi kommuniserer med dem på en helhetlig måte. Dette er sentralt i vår innsats for samfunnsansvar» sa Iris Beck-Codner, Tevas ledende visedirektør, Global Brand & Communications. «Disse aktivitetene bringer vårt nye merkevareløfte til liv, gjør det mulig for mennesker å leve bedre hverdager og støtter målet vårt om å gjøre verden til et friskere sted.»

Bidrag til et friskere samfunn

Som en del av Tevas vedvarende innsats i å bidra til friske samfunn i 2017, investerte selskapet 1,8 milliarder USD i FoU, bidro med 82,3 millioner USD i over 25 land gjennom donasjoner, pasientbistand og involvering i lokalsamfunn, og finansierte over 350 000 USD til forskning på genetiske sykdommer og hjernemekanismer innen autisme. Ytterligere innsats inkluderte støtte til over 80 pasientprogrammer i 38 land, hvor vi har nådd frem til over 300 000 mennesker og samlet 17 pasientgrupper gjennom dialogen «Improving Health Global Patient Adocacy Dialogue». Til sist har Teva samlet globale helseledere for å diskutere mulige løsninger på multiple kroniske tilstander under World Economic Forum Sustainable Development Impact Summit.

Lede en ansvarlig virksomhet

Teva utfører sin virksomhet med integritet gjennom investeringer som 120 millioner USD i et globalt program for å gjøre medisiner ved 38 produksjonsanlegg trygge mot forfalskning i forkant av regulatoriske endringer, og en investering på 20,3 millioner USD i 87 prosjekter på energieffektivitet, som har gitt en årlig strømbesparelse og samtidig redusert utslippet av drivhusgasser med 16700 tonn.

Carlo de Notaristefani, Tevas visepresident for Global Operations, la til: «For Teva er samfunnsansvar forankret i ansvarlig virksomhets- og produksjonspraksis. Dette arbeidet inkluderer ivaretagelse av åpenhet og samsvar i virksomheten, beskyttelse av miljøet og støtte av våre ansatte og de stedene vi kaller hjemme. Det omfatter også innsatsen vi legger i å forbedre pasienters liv og øke tilgangen til helsetjenester, ved å samarbeide med partnere på tvers av sektorer.»

For å lære mer om Tevas innsats for samfunnsansvar og om Tevas innvirkningsrapport, gå til:

Tevapharm Our Impact