Oppdatering fra Teva om omikron

Teva er et ledende, globalt legemiddelselskap som produserer livsviktige medisiner til mange millioner mennesker rundt om i verden. Pandemien fortsetter å utvikle seg over hele kloden, og vi har vedvarende fokus på sikkerheten og helsen til våre medarbeidere og partnere mens vi fortsetter arbeidet med å levere livsviktige medisiner til de nesten 200 millioner pasienter som trenger oss hver dag.

Vi er stolte over å kunne fortelle at vi gjennom våre prioriteringer i 2021 har gjort det mulig å fortsette utviklingen, produksjonen og distribusjonen av medisiner i forsyningskjedene våre stort sett uten avbrudd.

Omikron-varianten har ført til en ny bølge av covid-19 over hele verden, og vi fortsetter å følge nøye med på situasjonen. Vi har iverksatt robuste tiltak for å ivareta sikkerheten og helsen til medarbeiderne våre og alle andre aspekter av forretningsdriften vår:

Sikkerhetstiltak:

Vi er et vitenskapelig basert helseforetak og støtter de målene for folkehelsen som vi og våre bransjekolleger fremmer. Vi forplikter oss til å støtte opp om våre ansatte og bryr oss om helsen og sikkerheten deres. Våre ansatte i alle deler av virksomheten sikrer kontinuiteten til forretningsaktivitene våre, og vi gjør alle nødvendige tiltak i våre fasiliteter og anlegg for å sikre et trygt arbeidsmiljø. Dette gjør det mulig å holde anleggene våre åpne og fortsette med forskning, utvikling og produksjon. Ved å gjøre vår del for å overholde de vitenskapelig baserte anbefalingene om vaksinering, sosial distansering, maskebruk og hygiene, håper vi å kunne beskytte arbeidsstyrken vår bedre, og dermed også beskytte lokalsamfunnene vi bor i.

Forretningskontinuitet

Forsyningskjeden fungerer stort sett uavbrutt. Vi har bygget opp tilstrekkelige beholdninger i nettverket vårt, og vi har implementert planer for å løse eventuelle mangler. I tillegg dekker anleggene våre, som driver forskning, produksjon, pakking, distribuering og kritisk viktige kundestøtte- og pasienttjenester, for øyeblikket behovene for livsviktige medisiner for pasienter i hele verden.

Bransjeledende

Bransjen vår spiller fortsatt en meget viktig rolle i denne krevende tiden. Vi samarbeider med myndighetene, som gjør alt de kan sammen med bransjen vår for å opprettholde utviklingen, produksjonen, forsyningen og distribusjonen av kvalitetsmedisiner til pasienter i hele verden under den nåværende helsekrisen.