Ofte stilte spørsmål om generiske legemidler

Vi har gjort tilgjengelig ofte stilte spørsmål om generiske legemidler for å hjelpe deg å finne svar på det du ønsker å vite.

Hva er generiske legemidler?

Toggle Utvid / skjul

Et generisk legemiddel er et legemiddel som er en likeverdig erstatning for et originallegemiddel. Generiske legemidler inneholder de samme virkestoffene som det originale legemidlet, og er tilgjengelige i samme styrker og formuleringer som originalen. Et generisk legemiddel skal fungere på samme måte i kroppen og gi det samme behandlingsresultatet som det originale legemidlet.

Hvorfor er navn på generiske legemidler forskjellig fra de originale legemidlene?

Toggle Utvid / skjul

Alle originale legemidler har et generisk navn. Det generiske navnet står under navnet på originallegemidlet på pakningen og er virkestoffet i legemidlet. Myndighetene krever at generiske legemidler gis et annet navn enn originale legemidler for å unngå forvirring. Vanligvis vil det generiske navnet på medisinen være basert på navnet til virkestoffet, mens navn på originallegemidler er ment for markedsføringsformål. Det finnes enkelte tilfeller hvor det generiske legemidlet kan ha et annet navn enn virkestoffet. Spør på apoteket hvis du har spørsmål.

Er generiske legemidler trygge?

Toggle Utvid / skjul

Et generisk legemiddel er bioekvivalent til et originallegemiddel og oppfyller samme kvalitetskrav. Virkestoffet, innholdet, formuleringen og bruken av et generisk legemiddel er tilsvarende et innovativt legemiddel. Myndighetene vurderer sikkerheten til både originale og generiske reseptbelagte legemidler før de blir godkjent for bruk. De fortsetter å overvåke sikkerheten til disse legemidlene etter godkjenning.

Hva betyr bioekvivalens?

Bioekvivalens betyr at to produkter har lik virkning i kroppen, i form av hastighet og grad av opptak av virkestoffet fra mage-tarmkanalen til blodet. Studier på bioekvivalens er et lovpålagt krav og utføres for alle generiske legemidler for å sikre at de er effektive og trygge.Toggle Utvid / skjul

Hvorfor er generiske legemidler rimeligere?

Toggle Utvid / skjul

Generiske legemiddelfirma kan tilby sine produkter til en vesentlig lavere pris enn produsenter av originallegemidler. Dette er fordi produsenter av generiske legemidler.

  • Ikke utvikler legemidlene fra start
     
  • Ikke utfører langvarige, kostbare toksikologiske og kliniske studier som produsenter av originallegemidler allerede har gjennomført
     
  • Ikke utvikler kostbar reklame- og markedsføring

Godkjenning til produksjon av generiske legemidler vil ofte bli gitt til flere legemiddelfirma for å stimulere til økt konkurranse i markedet og drive kostnader ned4. Vi må likevel vise myndighetene at produktene våre gir tilsvarende resultater som originallegemidlet. Generiske produsenter bestemmer ikke prisene i apotek, derfor kan prisene variere mellom apotekene. Spør på apoteket hvis du har spørsmål.

Har alle legemidler generiske ekvivalenter?

Toggle Utvid / skjul

Så lenge et legemiddel er beskyttet av patent, kan det ikke introduseres generiske alternativer på markedet. Noen ganger kan en generisk versjon godkjennes og gjøres tilgjengelig i et spesifikt land eller flere land, mens det ikke er tilgjengelig i andre land. Med økt fokus på generiske legemidler vil imidlertid flere generiske versjoner av et originallegemiddel ofte utvikles rundt det tidspunktet patentet utløper. Likevel er det i noen tilfeller ingen generiske alternativer selv etter at et patent har utløpt. Årsaken kan være kostnadsvurderinger, at legemidlet har begrenset bruk eller ved komplekse produksjonsprosesser.

Vil et generisk legemiddel se likt ut som et originallegemiddel?

Toggle Utvid / skjul

Noen ganger kan den generiske versjonen av et legemiddel ha en annen farge eller form enn den originale, men disse forskjellene påvirker ikke legemidlets egenskaper. Årsaken er at utseendet til et originallegemiddel kan være varemerkeregistrert av originalprodusenten, slik at generiske produkter må ha en annen form eller farge. Men virkestoffet eller de sentrale ingrediensene må være like.

Er alle produsenter av generiske legemidler like?

Toggle Utvid / skjul

Nei, ingen selskaper er helt like. Forskjellene mellom selskapene kan sees i produksjons-, forsknings- og utviklingsprosesser. Selskaper kan være store eller små i størrelse, ha mange eller få års erfaring, og tilby en liten eller stor andel legemidler. Alle legemiddelprodusenter må følge de samme standarder og regelverk.

Teva er den største produsenten av generiske legemidler i verden. Med over 110 års erfaring er Teva opptatt av å ikke bare møte regulatoriske og kvalitetsstandarder i alle land, men å overgå dem, og tilby rimelige legemidler av høy kvalitet. Noen pasienter er mer komfortable med å velge et generisk legemiddel fra et selskap de stoler på.

Hvor produseres Teva-produktene?

Toggle Utvid / skjul

Som den største produsenten av generiske legemidler i verden kan Teva tilby flere generiske reseptbelagte legemidler enn noe annet selskap. FDA, EMA og andre store regulatoriske myndigheter utfører kontroll ved anleggene våre for å påse at produktene våre oppfyller de samme krav for god produksjonspraksis som originallegemidler.