Ofte stilte spørsmål om pasientlegemidler

Hvordan kan jeg kontakte Teva med spørsmål om legemidlene mine?

Toggle Utvid/ skjul

Hva skal jeg gjøre hvis jeg opplever bivirkninger eller en uønsket hendelse som følge av å ta legemidlet?

Toggle Utvid/ skjul

Hvis du tror du har opplevd bivirkninger eller hatt en uventet reaksjon på et legemiddel, som også omfatter reseptfrie legemidler eller medisinsk utstyr, anbefaler vi at du rådfører deg med legen din eller apotek snarest mulig. 

For å gjøre det mulig for oss å overvåke sikkerheten til produktene våre, kan du rapportere bivirkningene til oss Safety.Norway@tevapharm.com eller til Statens Legemiddelverk https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet

Jeg har mistet pakningsvedlegget fra esken til legemidlet mitt, hvor får jeg et nytt?

Toggle Utvid/ skjul

Kontakt vår kundeservice på telefon +47 66775590 eller på e-post post@tevapharm.no slik at vi kan bistå deg.

Du kan også finne pakningsvedlegget elektronisk her: https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/a

Jeg er bekymret for at de reseptbelagte legemidlene mine påvirker eller påvirkes av andre reseptbelagte legemidler eller kosttilskudd jeg tar, hvordan finner jeg ut om det er trygt å fortsette å bruke dem?

Toggle Utvid/ skjul

Pakningsvedlegget til det reseptbelagte legemidlet kan inneholde informasjon som forteller hva du kan og ikke kan ta samtidig med legemidlet. Hvis du fremdeles er usikker anbefaler vi at du kontakter lege eller apotek.

Jeg har problemer med å svelge tablettene/kapslene mine. Kan jeg knuse tablettene eller åpne kapslene og blande dem i mat/drikke?

Toggle Utvid/ skjul

Vi anbefaler ikke å knuse tabletter eller åpne kapsler med mindre det står i pakningsvedlegget som medfølger legemidlet at du kan gjøre det. Det å knuse en tablett eller tømme en kapsel kan endre måten legemidlet virker på, og kan også påvirke legemidlets sikkerhet og effektivitet. Hvis du har problemer med å svelge tablettene/kapslene, bør du diskutere dette med legen din eller apoteket. 

Vennen min lider av samme tilstand som jeg, kan jeg gi henne noen av legemidlene jeg har til overs?

Toggle Utvid/ skjul

Aldri gi en annen person legemidler som er skrevet ut på resept til deg. Det kan skade dem, selv om dere har de samme symptomene.

Hvordan kaster jeg legemidler jeg ikke lenger trenger?

Toggle Utvid/ skjul

Ikke kast legemidler i avløpsvann eller husholdningsavfall. Den tryggeste måten å kaste uønskede legemidler på er å returnere dem til det lokale apoteket eller andre lokale godkjente mottak.

Hva er forskjellen på reseptbelagte og reseptfrie legemidler?

Toggle Utvid/ skjul

Reseptbelagte legemidler kan kun hentes fra et apotek ved å vise en signert, gyldig resept fra legen din eller annet kvalifisert helsepersonell.
Reseptfrie legemidler selges uten resept fra lege, og overvåkes ofte av farmasøyten på apoteket. Det kan imidlertid være begrensninger på antallet du kan kjøpe, avhengig av legemidlet.

Jeg hørte det er leveringsproblemer på legemidlet mitt? Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan hente den faste resepten min?

Toggle Utvid/ skjul

Sjekk med apoteket før neste resept forfaller, eller kontakt Tevas kundeservice på +47 66775590 eller post@tevapharm.no. Hvis det oppstår et problem med å få tak i ditt faste legemiddel fra Teva, bør du snakke med lege eller apotek om andre alternativer.

Jeg forstår ikke instruksjonen for hvordan jeg skal ta legemidlet, hva skal jeg gjøre?

Toggle Utvid/ skjul

Hvis du ikke forstår hva som er blitt sagt eller den skriftlige instruksjonen på etiketten på legemidlet er uklar, spør farmasøyten om å forklare det på nytt. Du kan be dem om å skrive det ned for deg. Ikke vær redd for å spørre flere ganger, det er viktig for helsen din at du tar legemidlet ditt på riktig måte. 

Hva om jeg mener legemidlet mitt ikke fungerer skikkelig?

Toggle Utvid/ skjul

Hvis du tar et nytt legemiddel anbefaler vi at du snakker med helsepersonell (sykepleier, lege eller farmasøyt) så snart som mulig om forventede effekter av det foreskrevne legemidlet.

Du bør også rapportere enhver mangel på effekt til  oss Safety.Norway@tevapharm.com eller til Statens Legemiddelverk https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet