Behandlingsområder

En oversikt over sentrale behandlingsområder.

Sentralnervesystemet

Teva har forpliktet seg til å levere legemidler som oppfyller behovene til pasienter og familier berørt av lidelser i sentralnervesystemet.

Teva, en global leder i behandling av lidelser i sentralnervesystemet, tilbyr produkter som behandler pasienter med nevrologiske og nevrodegenererende lidelser, smerter eller søvnforstyrrelser i land over hele verden.

Teva utvikler også innovative løsninger mot hodepine og migrene, og sosialt ansvarlige alternativer til smertestillende behandling.

Behandling av luftveiene

Teva har forpliktet seg til å tilby behandlinger av høy kvalitet til personer som lider av luftveissykdommer, som astma, allergisk rhinitt og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Vår innovative tilnærming til behandling av luftveissykdommer ligger i optimalisering av terapi gjennom nye måter og legemidler utformet for å møte pasientens behov.

Teva har fokus på å utvikle og tilby behandlingsalternativer som tar opp to store problemstillinger i det nåværende landskapet for behandling av luftveissykdommer: 1) etterlevelse av behandlingsopplegget, samt 2) behandle astma som forblir ukontrollert til tross for bruk av standard terapi.

I behandlingen av astma er målet å holde den under kontroll slik at personer med astma kan opprettholde en god lungefunksjon, ha færre symptomer og oppleve færre astmaanfall. 

Teva leverer i dag en rekke legemidler til behandling av luftveissykdommer, inkludert kontroll- og anfallsterapi. Vi er også opptatt av å utvikle nye behandlingsmåter. Tevas fokus er å kombinere våre styrker innen spesialistlegemidler (både småmolekylære og biologiske), medisinsk utstyr og generiske legemidler. 

I tillegg til legemidlene vi har tilgjengelige i dag, har Teva mange behandlingsalternativer under utvikling med et mål om å styrke produkttilbudet og fylle udekte behov i samfunnet for personer med luftveissykdommer.

Onkologi

Vi gjør en stor forskjell i livene til kreftpasienter. Vi leverer en rekke behandlinger, inkludert flere biologiske legemidler, som utgjør en del av behandlingsopplegget for onkologipasienter.

Migrene- og smertebehandling

Teva tilbyr effektive løsninger for smertebehandling hos voksne pasienter med kreft, for å lette muskelkramper ved muskelskjelettilstander og for akutt behandling av smerte og kvalme hos voksne som lider av migrenehodepine.

Reseptfrie legemidler og handelsvarer

Tevas reseptfrie produkter inkluderer en rekke behandlinger tilgjengelige uten resept som bidrar til å bedre, lette og forebygge en rekke tilstander. Porteføljen vår inneholder også velkjente merkevarer som Pinex, Ranitidin og Bacimycin.

Vår erfaring fra markeder med vesentlig forskjellig kundekultur og behov gir oss fleksibiliteten vi trenger for levering av relevante produkter og antall til riktig tid. Med en global tilstedeværelse er pålitelig og kostnadseffektiv distribusjon til riktig tid kritisk for våre kundenes evne til å gi sluttkundene trygge og effektive produkter.