Tevas rapport om samfunnsansvar

Vi ønsker å ha en positiv innvirkning på samfunnet i alt vi gjør, bidra til sunne lokalsamfunn og føre en ansvarlig virksomhet

Oppdraget vårt er å forbedre helsen og velferden til personer over hele verden, i alle stadier av livet. Vi jobber for å nå millioner av mennesker med legemidlene og programmene våre hver dag på en ansvarlig, bærekraftig måte. Gjennom en rekke sosiale samfunnsinitiativer, tror vi at vi kan styrke lokalsamfunn, beskytte miljøet og til syvende og sist gi pasientene våre muligheten til en bedre hverdag.

Se Tevas Rapport om samfunnsansvar