Tørr å være annerledes

Bli en del av Teva i å gi bedre dager til millioner av mennesker i hele verden

Teva har forvaltet utmerkelse i over et århundre og er i dag et verdensomspennende, ledende legemiddelselskap og ett av de 15 ledende selskapene i bransjen.

Med over 37 000 ansatte i 60 land, er mangfoldet av perspektiver, erfaring og talent i Teva sentralt for våre vedvarende prestasjoner. Vår mektige organisasjonskultur gir deg muligheten til å utgjøre en vesentlig forskjell i menneskers liv og gir verdi for karrieren din.

Har du gode ideer?

Teva er et sted hvor gode ideer blomstrer. Vi tror på å styrke våre ansatte, gi den nye utfordringer og la dem vokse og utvikle seg profesjonelt. Vi gir våre ansatte:

  • En bred jobberfaring og kompetanseområder
     
  • En unik og kreativ organisasjonskultur
     
  • Rikelig med muligheter for personlig og profesjonell vekst

Integrert innovasjon

Innovasjon er i kjernen av alt vi gjør i Teva. For å holde på konkurransefortrinnet i et marked i kontinuerlig forandring, bruker vi en kreativ, holtistisk tilnærming til utvikling av legemidler og mer – fra nye molekylære og biologiske behandlinger, til komplekse generiske legemidler, digital integrasjon og teknologiledende produksjonsmetoder. Vi utformer tilgjengelige behandlinger av høy kvalitet som sammenfaller med pasients behov om å få en bedre hverdag.